De innovatie labs zijn een mogelijkheid voor uitwisseling tussen de deelnemers van Grenzkultur maar vooral ook een bron voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Zij vinden plaats gedurende de eerste helft van Grenzkultur. De labs nodigen de deelnemers uit om hun aanbod, hun productontwikkeling en hun publieksbenadering kritisch te evalueren en een frisse kijk erop te ontwikkelen. Deelnemers zijn alle partners, maar ook andere personen en partijen kunnen aan een of meerdere labs deelnemen.

De volgorde van de labs past bij de dynamiek van het programma, nieuwe inzichten kunnen direct omgezet worden in activiteiten die plaatsvinden. Om maximale implementatie van nieuwe perspectieven en strategieën mogelijk te maken, is ervoor gekozen om de labs voor het zomerseizoen 2019, waarin de meeste activiteiten plaats zullen vinden, plaats te laten vinden.

Gepland is een viertal labs. De eerste lab, een introductie, vindt plaats tijdens de Landschaftstag (studiedag) van de Emsländische Landschaft op 23 november 2018.

Data:
Lab productinnovatie op 21 januari 2019 in Alte Weberei, Nordhorn (D)
Lab educatie 19 maart 2019 Stenden Hogeschool, Emmen (NL)
Lab marketing   [waarschijnlijk 20 mei 2019 (NL)]